Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej

Referat fra Generalforsamling 2021
Tirsdag, den 23. marts 2021, kl. 19.00 - Online

På grund af Covid 19 blev årets generalforsamling holdt online på vores hjemmeside. Nederst på siden kommer hele referatet.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent - Det bliver webmaster, Knud, der også er dirigent.

2 Bestyrelsens beretning ved formand Michael Dalager Hansen. Den kan læses her.

3 Aflæggelse af regnskab for 2020. Link til regnskabet her.

Fremlæggelse af budget 2021. Link til budgettet her.

Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsens forslag fremgår af budgettet. 

4 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Ole Rossen og Chris Gæmelke. Begge modtager genvalg. 

5 Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år.

6 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Kirsten Michaelsen modtager genvalg, Kongebrogade 36.

7 Valg af revisor. Lars Schrøder modtager genvalg, Fredensgade 26-28.

8 Regulering af satser efter vedtægternes § 6.1.1. og 6.1.3. § 6.1.1. er behandlet under vedtagelse af budgettet. Bestyrelsen mener ikke der skal ske regulering af punkt 6.1.3.

9 Forslag fra bestyrelsen: Ingen

10 Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen

11 Eventuelt

Formandens beretning

Læs mere »

Regnskab 2020

Læs mere »

Budget 2021

Læs mere »

Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Så burde siden være åben og klar til on-line generalforsamling. Venligst tjek ind.
Navn: Michael Dalager Hansen
Spørgsmål / Bemærkning:
Så er formanden på.
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Kongebrogade34 er på
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Så blev klokken 19.00. 2 deltagere, men vi har jo heller ikke de store problemer der skal tages stilling til. Jeg melder mig selv om dirigent, da det teknisk ikke vil være muligt at vælge andre.
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Skal vi lige give den 2-3 minuter mere inden vi starter?

Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Som dirigent kan jeg oplyse, at der er indkaldt til generalforsamlingen i henhold til generalforsamlingen, så vi mener, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Jeg stemmer for
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Enig!
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Jo vi tager bare lige de punkter der ikke kræver den store indflydelse fra medlemmerne.
Navn: KIRSTEN MICHAELSEN KONGEBROGADE 36
Spørgsmål / Bemærkning:
KONGEBROGADE 36 ER PÅ
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
OK! Vil du skrive derudaf?
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Velkommen Kis. De der melder ind senere, har jo mulighed for at gå tilbage og se bemærkningerne.
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Jeg giver ordet til formanden om 2 minutter. Vi forudsætter, at medlemmerne har læst beretningen. Har Michael nogle bemærkninger?
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Jep den er læst 
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Værsgo Michael
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Velkommen til denne lidt specille generalforsamling. Da vi bl.a. har behov for at kunne sende opkrævninger ud afholder vi denne stille form for generalforsamling.
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Er der spørgsmål til beretningen?
Navn: KIS Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Ingen spørgsmål
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Ikke herfra 
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Næste punkt aflæggelse af regnskab. Vi går ud fra, at alle har set regnskabet. Er der spørgsmål til regnskabet?
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Ikke herfra 
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Alle oplysninger om regnskab, budget samt bestyrelsens beretning har alle haft mulighed for at orientere sig i. Fremmødet her er lidt rigere end ved vores tidligere fysiske generalforsamlinger.
Navn: Kis Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Ingen spørgsmål
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Fremlæggelse af budgettet som vil være grundlag for opkrævning af årets kontingent. Kontingentet er nedsat i forhold til sidste år, hvor vi havde ekstraordinære udgifter til ombygning af renovationssystemet.
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Regnskab er godkendt herfra.
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Budget godkendt herfra.
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Og herfra 
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Valg til bestyrelsen. Ole og Chris på valg. Modkandidater, eller må de være valgt.
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Valg af suppleanter. Vi har vist kun Kis. Modtager du genvalg?
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Klap klap!!!
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Det må være genvalg 
Navn: Kis Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Ingen kommentarer til Budgettet
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Lars Schrøder har bekræftet, at han også reviderer næste år, så jeg forslår genvalg af revisor.
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Genvalg over hele linjen.
Navn: Kis Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Genvalg til supplent er ok. Tror lige jeg kan klare arbejdsbyrden !
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Så er vi nået til eventuelt. Nogle bemærkninger?
Ostemaden må vi selv klare, jeg ved ikke om Michael vil honorere en faktura?
Navn: Kis Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Klap klap til genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Super 👍
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Max. Kr. 20,- pr. næse.
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
plus kaffe
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Hvis der ikke er flere bemærkninger, så giver jeg igen ordet til formanden.
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Ja selvfølgelig! Kaffe skal der til!
Navn: Kis Michaelsen
Spørgsmål / Bemærkning:
Tak for i aften til  en hurtig generalforsamling
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Det gik stærkt. Tillykke med valget til alle 😀
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Tak for god ro og orden. Og tak til dirigenten for planlægning og gennemførsel af denne noget utraditionelle generalforsamling. 
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Tak for i aften. Bemærkninger bliver stående på siden.
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Hvornår ses vi næste gang? 
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
Michael?
Navn: Knud
Spørgsmål / Bemærkning:
jeg sender nu opkrævninger ud. Er det ikke nok at medsende et link til denne side som referat?
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
Vi kan godt afholde et fysik bestyrelsesmøde. Engang i april/maj måned. Jeg sender en mail til bestyrelsen og forhører om datoer.
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
God ide. Det er jo hvad der er vedtaget 
Navn: Michael
Spørgsmål / Bemærkning:
OK - Logger af. Tak for i aften!
Navn: Tine Thidemann
Spørgsmål / Bemærkning:
Super ifht at mødes 👍