Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 13. marts kl. 19.00. Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Michael Dalager Hansen.

3. Aflæggelse af regnskab for 2017. (Link til regnskab her). Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår (Link til budget her) og fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsens forslag vedlagt denne indkaldelse).

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Michael Dalager Hansen og Benno Feldhaus Pedersen.

5. Valg af formand.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Regulering af satser efter vedtægternes § 6.1.1. og 6.1.3. § 6.1.1. er behandlet under vedtagelse af budgettet. Bestyrelsen mener ikke der skal ske regulering af punkt 6.1.3.

9. Forslag fra bestyrelsen: Ingen

10. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen

11. Eventuelt.