Ordinær generalforsamling:

Mandag, den 20. marts 2023 kl. 19.00 - Sct. Jørgens Gård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Michael Dalager Hansen.

3. Aflæggelse af regnskab for 2022. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår og fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsens forslag vedlagt denne indkaldelse).

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Ole Rossen og Chris Gæmelke.

5. Valg af formand.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Regulering af satser efter vedtægternes § 6.1.1. og 6.1.3. § 6.1.1. er behandlet under vedtagelse af budgettet. Bestyrelsen mener ikke der skal ske regulering af punkt 6.1.3.

9. Forslag fra bestyrelsen: Solcelle-lamper langs gangarealerne.

10. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen

11. Eventuelt.

VI DRUKNER I AFFALD!!

Nu har vi brug for at hjælpe hinanden.
Vi har et stort problem omkring affald, som bliver anbragt de forkerte steder.

Når beboerne ikke kan finde ud af at håndtere deres affald, så koster det rigtigt mange penge for ejerlauget. Vi skal betale for at få affaldet til at forsvinde.

Vi kan og skal gøre det bedre, hvis ikke vi skal sætte betalingen op. Vi taler om flere hundrede kroner for hver lejlighed. Hver af disse billeder koster mellem kr. 1.500.00 - 2.000,00.

Det er specielt kedeligt, når Kolding Kommune har en god og gratis ordning, som løser vores problem.

Helt gratis er den jo ikke, for vi betaler for den på ejendomsskattebilletten. Derfor skal vi også sørge for at bruge ordningen.

Vi har fået lavet en brochure, der er delt ud til beboerne. Vi skal opfordre alle beboere til at følge denne anvisning

Du kan se mere om Kolding Kommunes ordning om afhentning af storskrald her.

Du kan gratis bestille afhentning 12 gange om året.

Bestil Genbrugsbilen her på siden eller i appen Affald Kolding. 

 

 

Ordinær generalforsamling 2019, 11. marts 2019:

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 11. marts kl. 19.00. Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formand Michael Dalager Hansen.

3. Aflæggelse af regnskab for 2018. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår og fastlæggelse af kontingent. (Bestyrelsens forslag vedlagt denne indkaldelse).

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Ole Rossen og Chris Gæmelke.

5. Valg af formand.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Regulering af satser efter vedtægternes § 6.1.1. og 6.1.3. § 6.1.1. er behandlet under vedtagelse af budgettet. Bestyrelsen mener ikke der skal ske regulering af punkt 6.1.3.

9. Forslag fra bestyrelsen: Solcelle-lamper langs gangarealerne.

10. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: Ingen

11. Eventuelt.

Se referat fra generalforsamlingen: her.