Kongebrogade 46A

Ejerboliger - 3 enheder

2 boliger og 1 kontor

285 m2

Ejer ifølge tingbogen:

Anpart nr. 1: J N T EJENDOMME ApS CVRnr.: 34575908

Anpart nr. 2: Kristian Frellsen

Anpart nr. 3: Anne Heilmann Wolmar