Hollændervej 3

Boligudlejningsejendom

4 lejligheder

352 m2

Ejer ifølge tingbogen:

MST EJENDOMME A/S
CVRnr.: 32141218