Hollændervej 1

Almennyttig boligudlejningsejendom

8 lejligheder

691 m2

Ejer ifølge tingbogen:

ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING
CVRnr.: 19950719