Kolding, 10. juni 2008

 

Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 26. juni kl.19.00 i EDC-mæglernes mødelokale, Haderslevvej 7-9 (Indgang til 1.sal ad indgangen bag ejendommen ved P-pladsen)

Dagsorden

1 .Valg af dirigent

2. Debat og fornyet afgørende afstemning om fremsat forslag på generalforsamlingen: 

3. At Ejerlaugets bestyrelse snarest muligt i 2008 tager kontakt til den offentlige forsyning for at få Ejerlaugets husstande tilsluttet den offentlige kloak- og vandforsyning.

Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.
Jf. vedlagte referat.

Eventuelt

Bilag til denne indkaldelse:

  1. Referat af Ejerlaugets ordinære generalforsamling 2008
    2. Bestyrelsens tiltag og præciseringer
  2. Oversigt over fordelingstal
  3. Oversigt over pris på spildevandsafledning i Ejerlauget 2005 - 2008.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen
Formand:Kirsten Michaelsen, Kongebrogade 36, 1, 6000 Kolding tlf. 75 53 45 38, 28 86 77 04

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Else Iversen, Søvej 55, Dons, 6051 Almind                     tlf. 75 55 40 70
Majbritt Mikkelsen Fredensgade 20, st, 6000 Kolding       tlf. 29 85 03 19 

Michael Dalager Hansen, Vibevej 7, 6000 Kolding            tlf. 75 52 36 63  
Torben Fossø, Søbakken 4, 6000 Kolding                        tlf. 75 50 65 64  
Suppleanter:
Dorde Thiedemann, Kotrappegyden 7, 6640 Lunderskov   tlf. 76 56 13 31
Kate Bondesen, Fredensgade 20, 1., 6000 Kolding           tlf. 61 69 57 12