Oversigt over pris på spildevand

Oversigt over pris på spildevandsafledning i Ejerlauget. 2005, 2006, 2007,2008      
                     
Det er gennemsnitsberegninger for alle ejendommen under et.  Der er ikke målere i de enkelte ejendomme.
til forbruget af regnvand, hvorfor der ikke kan laves en nøjagtig beregning for den enkelte ejendom.      
                     
Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej 2005     2006     2007     2008
Udgift til drift af pyramiden     300.439,99     299.542,50     307.130,00  
Afgift til staten     550,50     778,50     445,00  
Opsamlet regnvand til toiletskyllevand 3.057 m3   1.741 m3   2.436 m3    
Pris hvis regnvandet var købt, pr. m3 9,23 kr.   11,54 kr.   12,94 kr.    
Dette giver en sparet udgift på indkøb af vand     -28.216,11     -20.086,79     -31.515,75  
Nettoudgift      272.774,38     280.234,21     276.059,25  
                     
Hvor meget spildevand er afledt:                    
Ejendommenes afledning af drikkevand *) 6.927 m3   6.195 m3   6.614 m3    
Ejendommenes afledning af  3.057 m3   1.741 m3   2.436 m3    
toiletskyllevand (regnvand)                    
indkøb af drikkevand til toiletskyl **) 1.101 m3   1.557 m3   890 m3    
Samlet mængde spildevand for alle ejendomme 11.085 m3   9.493 m3   9.940 m3    
Vores pris for spildevandsafledning pr. m3     24,61     29,52     27,77  
Prisen hos Kolding Kommune pr. afledt m3     26,84     27,46     25,37 28,75
Fast afgift  fra 2007 (omregnet til m3-pris)                 1,96 2,05
Samlet m3 pris                 27,33 30,80
Vores samlede besparelse/-ekstraudgift     24.719,31     -19.556,43     -4.381,45  
                     
*) Det samlede antal m3 som alle ejendomme tilsammen har indkøbt i løbet af året            
Oplysningerne får vi hvert år fra afregningsafdelingen på Kolding Kommune            
                     
**) I perioder når der ikke er opsamlet nok regnvand i forhold til forbruget, er det nødvendigt at købe drikkevand til toiletskyl